fbpx

กรุณา CLICK ที่คำถามเพื่อดู คำตอบ

A: ควรเริ่มทานตั้งแต่ อายุ 30 ปีขึ้นไป

A: ทานได้ตั้งแต่ อายุ 18 ปีขึ้นไป

A: สตรีที่ตั้งครรภ์, สตรีที่ให้นมบุตร สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

A: รู้สึกสมองโล่งปลอดโปร่งขึ้น กระปรี้กระเปร่าขึ้น และรู้สึกผิวพรรณเรียบเนียนชุ่มชื้นเต่งตึงขึ้น รู้สึกอ่อนเยาว์ขึ้น

A: แนะนำให้รับประทานกับน้ำเปล่า เพื่อการดูดซึมที่ดี

A: ได้ค่ะ แต่หากมีโรคประจำตัว แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อน

A: มีค่ะ เลข อย. คือ 13-1-13653-5-0102