โป๊ยกั๊ก (STAR ANISE EXTRACT)

โป๊ยกั๊ก (STAR ANISE EXTRACT)

          โป๊ยกั๊ก หรือ จันทน์แปดกลีบ จัดเป็นสมุนไพรที่เป็นเครื่องเทศที่นิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหารชนิดต่างๆ และมักจะนำมาทำเป็นยาเพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยเช่นกัน มักนิยมใช้ในแถบเอเชีย ทั้งประเทศจีน และ เวียดนาม รวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นกัน

          ปัจจุบันมีงานวิจัยทั่วโลกรับรองสรรพคุณทางยามากมายของโป๊ยกั๊ก โดยเฉพาะโป๊ยกั๊กสายพันธุ์จีน ซึ่งสรรพคุณหลักๆ เช่น สารออกฤทธิ์ที่พบช่วยในการระงับความเจ็บปวด รักษาการอักเสบเรื้อรังในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินปัสสาวะ แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืด แก้หวัดลดไข้ ช่วยรักษาโรครูมาติสม์ ระงับอาการปวดข้อ ปวดกระดูก ปวดหลัง ปวดเอว แก้ตะคริว เหน็บชาตามปลายมือปลายเท้า ที่สำคัญคือ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพให้กับกล้ามเนื้อและเพิ่มภูมิต้านทานโรคต่างๆของร่างกาย
          สารออกฤทธิ์ทางยาที่พบในโป๊ยกั๊ก เช่น สาร Linalool, สาร Quercetin, สาร Anethole, สารShikimic acid, สาร Gallic acid และ สาร Limonene เป็นต้น ซึ่งสารออกฤทธิ์ทางยาเหล่านี้มีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ดังนี้

           1. ฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัส (Antiviral Capabilities) สารออกฤทธิ์ทางยาที่พบในโป๊ยกั๊ก ที่ชื่อว่า สาร Shikimic acid มีรายงานว่า สามารถยับยั้งการติดเชื้อไวรัสได้ โดยเฉพาะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เพราะสารออกฤทธิ์ชนิดนี้ ได้มีบริษัทยานำไปผลิตเป็นยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ และมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย
นอกจากนี้ยังพบว่า สารออกฤทธิ์ทางยาที่พบยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัส Herpe simplex ที่ก่อให้เกิดโรคเริมที่ริมฝีปากได้

          2. ฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial Benefits) สารออกฤทธิ์ทางยาที่พบในโป๊ยกั๊ก มีรายงานการศึกษาว่า สามารถยับยั้งการติดเชื้อแบคทีเรียได้ และ ยังพบว่า อาจสามารถยับยั้งการการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีการดื้อยาได้ โดยเฉพาะการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ และในการศึกษายังพบว่า สารออกฤทธิ์ดังกล่าว ยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า E.coli ได้
          ซึ่งเชื้อตัวนี้มักก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และมักอาศัยอยู่ในท่อทางเดินปัสสาวะ การยับยั้งแบคทีเรียเหล่านี้ไม่ให้มีการเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนขึ้น ก็เท่ากับ การยับยั้งการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ นั่นเอง

          3. ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรา (Antifungal Properties) สารออกฤทธิ์ทางยาที่พบในโป๊ยกั๊ก เช่น สาร flavonoid anethole มีรายงานว่า สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ ซึ่งน่าจะมีประโยชน์ในการนำมาใช้พัฒนาในการนำมาใช้ในโรคติดเชื้อราในผู้ป่วยโรคติดเชื้อราต่างๆ

          4. ฤทธิ์ในการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย (Immune system) สารออกฤทธิ์ทางยาที่พบในโป๊ยกั๊ก เช่น สาร Quercetin, สาร Anethole, สารShikimic acid, สาร Gallic acid และ สาร Limonene พบว่า มีฤทธิ์ในการกระตุ้นให้การทำงานของเซลล์เม็ดเลือดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ สามารถออกฤทธิ์จัดการกับเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และ เชื้อไวรัส ได้ดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ช่วยจัดการเซลล์สิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในร่างกาย

           ดังนั้น โป๊ยกั๊ก หรือ จันทน์แปดกลีบ จึงมีสรรพคุณทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการทำงานด้านระบบภูมิคุ้มกันในการช่วยป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อชนิดต่างๆ ทั้งเชื้อรา เชื้อไวรัส และ เชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งช่วยในเรื่องการส่งเสริมการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวให้สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาหรือเกิดขึ้นในร่างกาย

Comments are closed.