เยี่ยมชมโรงงานเบต้ากลูแคน

ความใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท คอร์ เคมาตีส จำกัด และบริษัท วราอนันต์ จำกัด

เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่นำมาทำการผลิตสินค้าให้เต็มไปด้วยคุณภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทวราอนันต์ และ บริษัท คอร์ เคมาตีส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย จึงมีนโยบายคัดสรร วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั่วโลก โดยทำการคัดเลือก คู่ค้าหรือ Suppliers ที่ได้รับการยอมรับ ว่ามีมาตรฐานและมีความใส่ใจในเรื่องกระบวนการผลิต หรือการจัดการที่ดี และได้รับการยอมรับในระดับสูงอย่างแท้จริง ดังนั้นบริษัท คอร์ เคมาตีส  จึงได้นำบุคลากรไปเยี่ยมชม  Suppliers คู่ค้าของเราในหลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึง บริษัท Leiber GmbH ซึ่งเป็น Supplier ผู้ผลิต beta- glucan from brewers’ yeast ที่เรานำมาใช้ผลิตสินค้า ณ เมืองบรัมเช่ ประเทศเยอรมัน 

ภาพถ่ายมุมสูง บรรยากาศโดยรอบ Leiber

โดยการเดินทางไปเยี่ยมชม โรงงานผลิต beta-glucan from brewers’ yeast ที่ประเทศเยอรมัน ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับ และการแนะนำข้อมูลอย่างดีจาก Mr.Michael von Laer (ตำแหน่ง Managing Director) และ Mr. Eike Hagemann (ตำแหน่ง Business Unit Director Health @ Functional Food) และ Dr.Anton van Putten (ตำแหน่ง Head of Research & Development )

 

ผู้บริหารของ Leiber ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมกับ ตัวแทนของบริษัท คอร์ การประชุมในครั้งนี้ ทางบริษัทได้พูดคุยซักถามเพื่อความมั่นใจในด้านคุณภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งผู้บริหารของ Leiber ได้ให้ข้อมูลกระบวนการผลิต beta-glucan from brewers’ yeast อย่างชัดเจน

หลังจากนั้นทีมงานของ บริษัท คอร์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นคือ กระบวนการรับวัตถุดิบ  เก็บเข้าคลังสินค้า ที่มีระบบการจัดการความสะอาดและการระบายอากาศที่ดีเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการสกัด ภายใน Line การผลิต ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ มีห้องควบคุมและผู้ชำนาญดูแลเครื่องจักรอย่างใกล้ชิด การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (ห้องเเลบ) ที่มีคุณภาพ  จนถึงกระบวนการสุดท้ายคือ finished  products  และสถานที่จัดเก็บก่อนการขนส่ง รวมถึงการใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม ของ Leiber ซึ่งได้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ ทำให้แม่น้ำมีความใสสะอาด ปราศจากมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม

ห้องทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ส่วนที่เก็บ finished products
ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ

เราจึงมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของ บริษัท Leiber ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการผลิต beta-glucan from brewers’ yeast จนเป็นที่ยอมรับมานานกว่า 50 ปี

Leiber ในอดีต

Leiber ในปัจจุบัน

Leiber GmbH ได้พัฒนา beta-glucan from brewers’ yeast โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ จนได้รับการยอมรับว่าเป็น เบต้ากลูแคนที่ดีที่สุดในโลก

Comments are closed.