สารสกัดจากพลูคาว (Plu-Kaow Extract)

สารสกัดจากพลูคาว (Plu-Kaow Extract)

                พลูคาว จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางการแพทย์ที่มีการใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในประเทศแถบเอเชีย ซึ่งคุณสมบัติทางการแพทย์ที่มักพบ เช่น  การต้านการอักเสบ การกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ต้านเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ เช่น เชื้อไวรัสเอชไอวีที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ เชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรคซาร์และโรคโควิด-19 เป็นต้น

                โดยพบสารออกฤทธิ์ทางยาที่สำคัญๆ เช่น สาร Quercetin, Isoquercitrin, Afzelin, Hyperin, Reyoutrin และ Rutin เป็นต้น และการศึกษาวิจัยในปัจจุบันพบสรรพคุณทางการแพทย์ของสารออกฤทธิ์ทางยาที่พบในพลูคาว ดังนี้

1. Antibacterial action ซึ่งพบว่า สารสกัดจากพลูคาว สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เช่น เชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังและในกระแสเลือดได้ นอกจากนี้ยังพบว่า สารสกัดจากพลูคาวสามารถยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ซึ่งเป็นที่เป็นสาเหตุในการก่อโรคในระบบลำไส้ ที่ทำให้เกิดท้องเสียได้ เป็นต้น

2. Antiviral activity ในการศึกษาวิจัยพบว่า สารออกฤทธิ์ทางยาที่พบในพลูคาว สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้หลากหลายชนิด เช่น เชื้อไวรัส Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคเริมที่ริมฝีปาก, เชื้อไวรัส Influenza virus ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่, เชื้อไวรัส Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ และยังสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนา ที่ก่อให้เกิดทั้งโรคซาร์ และ โรคโควิด-19 เป็นต้น
          โดยพบว่า สารสกัดจากพลูคาวเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่ไวรัสใช้ในการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ และรวมทั้งยับยั้งไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ร่างกายคนเราได้อย่างง่ายๆ จึงยากต่อการติดเชื้อ

3. Anti-inflammatory action โดยพบว่า สารสกัดจากพลูคาวมีคุณสมบัติลดกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ รวมทั้งกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อชนิดต่างๆ โดยเข้าไปยับยั้งการหลั่งของสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ ทำให้สารที่ก่อการอักเสบ เช่น สาร IL-2, IL-6 และ TNF-alpha ลดน้อยลง การอักเสบจึงเกิดขึ้นน้อยลง
          โดยเฉพาะกระบวนการอักเสบที่เรื้อรัง เพราะการอักเสบในลักษณะนี้ มีส่วนในการทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในร่างกาย รวมทั้งโรคมะเร็งด้วย

4. Antioxidative effect ในการศึกษาวิจัยพบว่า สารสกัดจากพลูคาวมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วย ซึ่งจะช่วยลดสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกาย เพราะการสะสมสารอนุมูลอิสระไว้ในเซลล์ต่างๆของร่างกาย โดยไม่มีการลดหรือกำจัดออก จะนำไปสู่การทำให้เซลล์ของร่างกายเริ่มเสียหายหรือมีการเสื่อมเกิดขึ้น
ซึ่งการเสื่อมของเซลล์ก็จะทำให้เกิดการทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือทำงานไม่ได้เหมือนเดิม นานๆไป ก็จะนำไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม โรคมะเร็ง โรคข้อเสื่อม เป็นต้น


5. Immunologic function สารออกฤทธิ์ทางยาที่พบในพลูคาว มีการศึกษาวิจัยพบว่า สามารถกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ และสามารถที่จะกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาว เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิด CD4 และ CD8 จึงมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย หรือ การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสเอชไอวี เป็นต้น
          นอกจากนี้ยังพบว่า สารออกฤทธิ์ทางยาที่พบในพลูคาว มีคุณสมบัติในการยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลากหลายกลไกด้วยเช่นกัน เพราะเซลล์มะเร็งจัดว่าเป็นเซลล์แปลกปลอมที่ระบบภูมิคุ้มกันที่จะถูกกระตุ้นจากสารสกัดจากพลูคาว ให้ออกไปยับยั้งหรือกำจัดทิ้ง จึงมีคุณสมบัติในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง นั่นเอง
          ดังนั้น จะเห็นว่า สารสกัดจากพลูคาวที่มีสารออกฤทธิ์ทางยามากมายหลายชนิด มีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่มากมาย ที่มีรายงานการศึกษาวิจัยค้นพบ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลสุขภาพ หรือ ต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้เกิดขึ้นกับระบบภูมิคุ้มกัน ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังคงมีเชื้อไวรัสระบาดอยู่

 

สารสกัดพลูคาว ช่วยยับยั้งไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเริมได้

            โรคเริมที่ริมฝีปากเกิดจากติดเชื้อของไวรัสที่ชื่อว่า Herpe Simplex 1 โดยเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ผิวหนังทำให้เกิดเป็นโรคเริมครั้งแรก หลังจากนั้นเชื้อไวรัสจะเข้าสะสมในปมเส้นประสาท และเมื่อมีปัจจัยกระตุ้น เชื้อจะเคลื่อนจากปมประสาทมาตามเส้นประสาทจนถึงปลายประสาทและเกิดโรคซ้ำที่ผิวหนังหรือเยื่อบุ การเกิดโรคพบได้ในหลายตำแหน่ง เช่น ที่ริมฝีปากหรือบริเวณอวัยวะเพศ

จากการศึกษาวิจัย พบคุณสมบัติของสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่พบในพลูคาว เช่น สาร Quercetin, สาร Isoquercitrin และ สาร Norcepharadione B สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสเริม ได้ดังนี้ ตามรูปภาพประกอบ
          1. Blocking viral binding and penetration ซึ่งหมายถึง สารออกฤทธิ์ในพลูคาวยับยั้งการจับของเชื้อไวรัส และ ยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของคนเราได้

          2. Inhibition of NF-κB activation ซึ่งหมายถึง ยับยั้งกระบวนการ NF-κB ในเซลล์ไวรัสที่เข้าสู่เซลล์คนเราแล้ว เพราะกระบวนการนี้ไวรัสใช้เพื่อการเอาตัวรอดและเพิ่มจำนวน ฉะนั้น การยับยั้ง NF-κB จึงเท่ากับทำให้ไวรัสตายได้ง่ายขึ้น

          3. Blocking viral replication ซึ่งหมายถึง ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสได้

           นอกจากนี้ สารสกัดในพลูคาวพวกกลุ่มฟลาโวนอยด์ ยังจัดว่ามีคุณสมบัติเป็น Immunomodulator ซึ่งจะคอยปรับระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้การกำเริบเป็นเริมน้อยลงได้ เวลาที่พักผ่อนไม่เพียงพอ มีความเครียด ซึ่งมักจะมีอาการแสดงออกมา นั่นเอง
          ดังนั้น จากข้อมูลผู้ที่เป็นเริมบ่อยๆ ไม่หายซักที หรือ เวลาเครียด พักผ่อนน้อย แล้วโรคเริมกำเริบ การใช้สารสกัดน้ำพลูคาว จึงสามารถช่วยให้อาการเริมกำเริบลดน้อยลงได้ และมีความปลอดภัยสูง สามารถรับประทานได้ต่อเนื่อง

สารสกัดพลูคาว นอกจากฆ่าเชื้อไวรัส SARs-CoV 2 ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19
ยังช่วยเพิ่ม CD4+ และ CD8+ ด้วย

          งานวิจัยในระดับสากล รวมทั้งในประเทศจีน ยืนยันผลการศึกษาวิจัยตรงกันว่า สารสกัดจากพลูคาว สามารถยับยั้งการแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสที่ก่อเกิดโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ทั่วโลกได้ โดยเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่า 3C like protease (3CLpro) และ RNA dependent RNA polymerase มีในภาพประกอบ
          ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำคัญ ถ้าไวรัสไม่มีเอนไซม์เหล่านี้ ก็จะแบ่งตัวไม่ได้ สุดท้ายก็จะตาย นอกจากนั้น ยังพบว่า การติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ นอกจากจะทำให้เกิดพายุไซโตไคน์จนปอดถูกทำลายแล้ว ยังพบว่า
          เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ทำให้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญ ที่ชื่อว่า T cell ลดต่ำลงได้
และอาจกลายเป็นลักษณะของการมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องแบบที่มีการติดเชื้อเอชไอวีที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์

            นั่นหมายถึงว่า การติดเชื้อที่ก่อโรคโควิด-19 นี้ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันลดลง และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกันร่างกายไม่ให้มีการติดเชื้อชนิดอื่นๆด้วย

            และจากการศึกษาวิจัยก็พบว่า สารสกัดจากพลูคาวสามารถเพิ่มระดับของเซลล์ภูมิคุ้มกัน T cell ได้ เช่น การเพิ่มขึ้นของ CD4+ และ CD8+ ตามรูปภาพประกอบ

            ดังนั้น สารสกัดจากพลูคาวนอกจากจะมีงานวิจัยในระดับสากลเป็นที่ยอมรับว่า สามารถยับยั้งการแบ่งเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิด-19 ได้แล้ว ยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นด้วย

            และที่สำคัญมากๆ คือ สารสกัดจากพลูคาว มีความปลอดภัยสูง ทั้งต่อตับและไต สามารถรับประทานต่อเนื่อง เพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้อย่างต่อเนื่อง

Comments are closed.