ภูมิแพ้และหอบหืดไม่หาย เพราะภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ ช่วยได้ด้วยเบต้ากลูแคน

            โรคภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ และโรคหอบหืด จัดเป็นโรคที่มีความเกี่ยวข้องกัน และแสดงอาการในระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกัน นั่นก็คือ มีการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ เช่น จมูก หลอดลม เนื้อปอด ซึ่งภูมิแพ้มักมีอาการทางตาร่วมด้วย เช่น ตาบวม ตาแดง เป็นต้น

            การอักเสบ ทำให้ร่างกายแสดงอาการภูมิแพ้เกิดขึ้น และการอักเสบแบบเรื้อรัง อาจทำให้มีอาการหอบหืดเกิดขึ้นได้

 

การยับยั้งการอักเสบ และยับยั้งการกระตุ้นให้เกิดอาการทั้งสองโรคนั้น จำเป็นต้องอาศัยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืด พบว่า หนึ่งในสารอาหารที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ก็คือ สารเบต้ากลูแคน” (Beta-Glucan)

โดยพบว่า สารเบต้ากลูแคน สามารถกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันครอบคลุมทั้ง 2 ระบบใหญ่ นั่นก็คือ

  1. ระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด (Innate Immune System)

  2. ระบบภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมาทีหลัง (Adaptive Immune System)

            ซึ่งสารเบต้ากลูแคน จัดว่าเป็น สารปรับภูมิคุ้มกัน (β-glucans as immunomodulating agent) เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงาน ต่อสู้และจัดการเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            และยังจัดเป็นสารที่ปรับภูมิคุ้มกันที่มีความแรงมากทั้งระบบภุมิคุ้มกันที่มาแต่กำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นทีหลัง (β-glucans are potent immunomodulators with effects on both innate and adaptive immunity)

ดังนั้น ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ที่ไม่หายซักที หรือ เป็นบ่อยๆ จนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน การรักษาจึงควรมุ่งเป้าไปที่การปรับและกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง จึงจะสามารถลดอาการของโรคภูมิแพ้

ลงได้ การใช้ยาเคมี เป็นเพียงแค่บรรเทาอาการ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น

ส่วนโรคหอบหืด ก็มีสาเหตุเนื่องจาก ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถทำงานได้อย่างสมดุล ไวต่อสิ่งกระตุ้นมากเกินไป ทำให้เกิดหลอดลมตีบ จึงเกิดอาการหอบหืดขึ้น

            ซึ่งสารเบต้ากลูแคน จัดเป็นสารปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ให้ทำงานอย่างสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดอาการหอบหืดลงได้

บทความโดย:   ภก. พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี  ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Comments are closed.