ภาพไฮไลท์บรรยากาศของการแข่งขันระยะมาราธอน (วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)

“วิ่งผ่าเมือง” Amazing Thailand Marathon Bangkok 2022 presented by TOYOTA
ภาพไฮไลท์บรรยากาศของการแข่งขันระยะมาราธอน (วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)

Core Nutrition ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านและนักกีฬาที่ได้รางวัลด้วยนะคะ
Bangkok Bank 10.5k
อันดับที่ 1 : @ปฏิการ เดี่ยว เพชรศรีชา (รุ่นอายุชาย 30-39 ปี)
อันดับที่ 1 : @ชัยยุทธ แตน ใจงามกุล (รุ่นอายุชาย 50-59 ปี)
อันดับที่ 2 : @Pinyo Pinyo (รุ่นอายุชาย 40-49 ปี)
อันดับที่ 3 : @ชัพวิชญ์ มานะโส (รุ่นอายุชาย 13-19 ปี)
อันดับที่ 3 : @Su Pareeya (overall)

Half Marathon 21.1K
อันดับที่ 1 : @Aoranuch Aiamtas (overall)
อันดับที่ 3 : @Su Pareeya (overall)
อันดับที่ 3 : @ปฏิการ เดี่ยว เพชรศรีชา (รุ่นอายุชาย 30-39 ปี)

Marathon 42.195k
อันดับที่ 4 : @Kalaya Suddai (รุ่นอายุหญิง 40-49 ปี)
อันดับที่ 5 : @Ivan Vlasenko (รุ่นอายุชาย 30-39 ปี)

#Core
#CoreNutrition
#CoreVPow
#CoreSpeeze
#CoreOneWhey
#atmbkk
#วิ่งผ่าเมือง
#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
#การกีฬาแห่งประเทศไทย

Comments are closed.