บริษัท คอร์ เคมาตีส จำกัด และโค้ชช้าง-ทนงศักดิ์ หงษ์เจริญศรี

บริษัท คอร์ เคมาตีส จำกัด และโค้ชช้าง-ทนงศักดิ์ หงษ์เจริญศรี เป็นตัวแทนแบรนด์ คอร์ เข้าพบและมอบกระเช้าให้กับ
ท่าน พล.ร.ต. เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ผบ.พล.นย ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จ. ชลบุรี และ ท่าน พล.อ.ท. สมคิด สุขบาง
กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ. ระยอง เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

Comments are closed.