fbpx

บจก. คอร์ เคมาตีส และ บจก. วราอนันต์ กำหนดนโยบายเพี่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ทำงาน ตรวจวัดอุณหภูมิ และ ให้พนักงานทุกคนทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างทำงานตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด 19

เกี่ยวกับบริษัทของเรา

บริษัท คอร์ เคมาติส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ และเภสัชกรและนักวิจัยผู้มีประสบการณ์ บริษัทมีสินค้าหลากหลายในท้องตลาด และอยู่ในวงการอาหารเสริมมามากกว่า 10 ปี เราจึงสั่งสมประสบการณ์และเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารเสริม และสมุนไพร

เราตระหนักและใส่ใจพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบสมุนไพรไทย และสารสกัดที่มีคุณภาพจากธรรมชาติ รวมถึง การนำเข้าวัตถุดิบธรรมชาติ จากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ เราควบคุมคุณภาพและตรวจสอบมาตรฐานทุกขั้นตอนการผลิต จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปราศจากสารอันตราย เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ เรายังสามารถทำการคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากในเมืองไทย และจากบริษัทที่มีมาตรฐานในการผลิตหลากหลายประเทศ ทั้งในเยอรมัน อินเดีย ญี่ปุ่น อิตาลี จีน และอเมริกา ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ขององค์การอาหารและยา (อ.ย) เราจึงได้รับมาตรฐานสากล ISO 22000-2018, GHPs, HACCP

Business Conducts

เรามีวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายทั้งในประเทศไทย และนำเข้าจากต่างประเทศ

วัตถุดิบสามารถตรวจสอบย้อนกลับ และระบุแหล่งที่มาได้

กรรมวิธีการผลิตที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี ตามมาตรฐานสากล

มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

Quality Certification

บริษัท วราอนันต์ จำกัด (โรงงานผลิตในเครือของ คอร์ เคมาตีส) ได้รับมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ISO 22000-2018, GHPs, HACCP

Research & Development

บริษัท มีบุคลากรและทีมงานด้านการค้นคว้า วิจัย ที่มีประสบการณ์สูง ในด้านการค้นหา ตรวจสอบวัตถุดิบ และวางแผนการผลิต สามารถรองรับการผลิตได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Safety Process

ก่อนปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนในฝ่ายผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีมาตรฐานความสะอาดและถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอาหารทุกขั้นตอน

Manufacturing Procedure

ผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิต ด้วยกระบวนการที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย สะอาด และมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลในทุกขั้นตอนการผลิต

Quality Control

ทีมตรวจสอบคุณภาพ เข้มงวดและควบคุมคุณภาพของสินค้า ให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

Packaging Process

มีกระบวนการบรรจุสินค้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีมาตรฐานอย่างเข้มงวด

Warehouse

การจัดเก็บสินค้าอยู่ในพื้นที่ ที่ถูกต้อง ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อความคล่องตัวในการตรวจสอบและจัดส่งให้แก่ลูกค้า

Logistics

จัดส่งสินค้าทั้งในรูปแบบของการจัดส่งเองและการขนส่งโดยผู้รับจ้างภายนอก (Outsource) โดยการจัดส่งถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตรวจเช็คสถานะเพื่อรายงานให้กับลูกค้า และถึงมือลูกค้าอย่างตรงเวลาและปลอดภัย

วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ไม่ใช้วัตถุดิบปลอม รับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายคุณภาพ ( Policy)
บริษัทมุ่งมั่น ผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่ปลอม มีจริยธรรมตามข้อกำหนดกฏหมาย สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ (Mission)
     1. คิดค้นพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ โดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า

     2. ให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
     3. ขยายตลาดใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การจัดจำหน่าย ครอบคลุมตลาดและกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
     4. รักษาสัมพันธภาพที่ดีและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชน
     5. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและห่วงใยสภาพแวดล้อม
     6. พัฒนาในระบบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น GMP HACCP และ HALAL
     7. เป้าหมายคือการกำหนด KPI ด้านอาหาร ข้อร้องเรียนจากลูกค้า กำหนดให้เป็นศูนย์ ด้านการส่งมอบช้า กำหนดให้เป็นศูนย์