ขั้นตอนการรับจ้างผลิตสินค้า

ขั้นตอนการรับจ้างผลิตสินค้า

1. แนวคิดในการเริ่มทำผลิตภัณฑ์
บริการให้คำปรึกษาจากทีมงานของเราเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เพื่อทราบถึงแนวทางของสินค้า และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ การสร้างแบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงตามทีคุณต้องการ ให้มากที่สุด ก่อนสรุปร่วมกันเพื่อผลิตสินค้า

2. พัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์
นำข้อมูลที่สรุปกับลูกค้าและนำมาพัฒนาสูตรให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ จากทีมงาน R&D ของเรา เริ่มจากขั้นตอน เบื้องต้นคือการคัดสรรวัตถุดิบ ตั้งชื่อสินค้าและโลโก้ ลูกค้าให้แนวทางและรูปแบบฉลาก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ลูกค้ายืนยันว่าได้สินค้าตรงตามความต้องการแล้วจึงกำหนดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินงานจนแล้วเสร็จ

3. การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ยื่นจดโดยใช้ชื่อแบรนด์ที่ลูกค้าได้ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกขั้นตอนทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น การขึ้นทะเบียนกับองค์การ อาหารและยา ใบรับรองเพื่อการส่งออก ใบรับรองการผลิต นอกจากนี้ เรายังมีบริการให้เลือกทะเบียนสินค้าที่ทางโรงงานได้ขึ้นทะเบียน อย. ไว้แล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องการความรวดเร็ว ในการเป็นเจ้าของแบรนด์ โดยไม่ต้องรอขึ้นทะเบียนใหม่

4. การทำสัญญา
เมื่อได้เลขทะเบียนที่ถูกต้องจาก อย. แล้ว ทีมงานจะสรุปรูปแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นจึงทำสัญญาระหว่างกันเป็นขั้นตอนต่อไป

5. ออกแบบผลิตภัณฑ์
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ แผ่นพับ โบรชัวร์ เพื่อให้ได้รูปแบบที่โดดเด่น ชวนมอง และตรงใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ

6. บรรจุภัณฑ์
เรามีบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบให้เลือกเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ทั้งแบบขวด ซอง บลิสเตอร์ กล่อง ถุง และอื่นๆ

7. กระบวนการผลิต
ทีมงานจะแจ้งให้คุณทราบถึงความพร้อมก่อนการผลิต พร้อมทั้งให้คุณทำการเปิดใบสั่งซื้อ และดำเนินการ ด้านเอกสารเบื้องต้นตามที่ได้สรุปไว้ เพื่อส่งมอบให้ทางโรงงาน เพื่อจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และเริ่มทำการผลิตสินค้า

8. การควบคุมคุณภาพ
เราตระหนักถึงความสำคัญของทุกขั้นตอนการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ไปจนถึง ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า โดยก่อนทำการส่งมอบสินค้า ฝ่าย QC ของเราจะทำการตรวจสอบ คุณภาพของสินค้าหลังการผลิตของคุณ เมื่อผ่านมาตรฐานการตรวจสอบแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบเพื่อการส่งมอบตามขั้นตอนต่อไป

9. การให้บริการ
บริการดูแลลูกค้าหลังการผลิต โดยคุณ จะได้รับความสะดวกในการติดต่อกับเรา นอกจากนี้เรายังมีทีมงานที่ให้คำปรึกษาในการต่อยอดธุรกิจ หรือผลิตสินค้าเพิ่มเติม

สนใจผลิตสินค้ากับเรา

บริษัท คอร์ เคมาตีส จำกัด

26/14 หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Tel. 02-908-1205 E-mail : vcoreonlineshop@gmail.com

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

สอบถามการผลิตสินค้า

Comments are closed.