ข้อมูลทั่วไป

Business Conduct

เรามีวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายทั้งในประเทศไทย และนำเข้าจากต่างประเทศ

วัตถุดิบสามารถตรวจสอบย้อนกลับ และระบุแหล่งที่มาได้

กรรมวิธีการผลิตที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี ตามมาตรฐานสากล

มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

Quality Certification

บริษัท วราอนันต์ จำกัด (โรงงานผลิตในเครือของ คอร์ เคมาตีส) ได้รับมาตรฐานการผลิตในระดับสากล GMP HACCP HALAL

Research & Development

บริษัท มีบุคลากรและทีมงานด้านการค้นคว้า วิจัย ที่มีประสบการณ์สูง ในด้านการค้นหา ตรวจสอบวัตถุดิบ และวางแผนการผลิต สามารถรองรับการผลิตได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Safety Process

ก่อนปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนในฝ่ายผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีมาตรฐานความสะอาดและถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอาหารทุกขั้นตอน

Manufacturing Procedure

ผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิต ด้วยกระบวนการที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย สะอาด และมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลในทุกขั้นตอนการผลิต

Quality Control

ทีมตรวจสอบคุณภาพ เข้มงวดและควบคุมคุณภาพของสินค้า ให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

Packaging Process

มีกระบวนการบรรจุสินค้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีมาตรฐานอย่างเข้มงวด

Warehouse

การจัดเก็บสินค้าอยู่ในพื้นที่ ที่ถูกต้อง ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อความคล่องตัวในการตรวจสอบและจัดส่งให้แก่ลูกค้า

Logistics

จัดส่งสินค้าทั้งในรูปแบบของการจัดส่งเองและการขนส่งโดยผู้รับจ้างภายนอก (Outsource) โดยการจัดส่งถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตรวจเช็คสถานะเพื่อรายงานให้กับลูกค้า และถึงมือลูกค้าอย่างตรงเวลาและปลอดภัย

Comments are closed.