วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ไม่ใช้วัตถุดิบปลอม รับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายคุณภาพ ( Policy)
บริษัทมุ่งมั่น ผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่ปลอม มีจริยธรรมตามข้อกำหนดกฏหมาย สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

Comments are closed.