งานวิจัย สมอไทย

สมอไทยมีองค์ประกอบทางเคมีคือ gallic acid, chebulic acid, chebulinic acid, chebulagic acid, corilagin, terchebin, glucogallin, ellagic acid, sennoside A, chebulin, catechol, tannic acid มีฤทธิ์ต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ การศึกษาผลของสารสกัดสมอไทยต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ โดยประเมินจากระยะเวลาที่อาหารเคลื่อนผ่านลำไส้ (intestinal transit time) ในหนูเม้าส์ สายพันธุ์ Swiss albino โดยการป้อนสารสกัดที่ได้จากการต้มผลแก่สมอไทย สรุปได้ว่า ผลสมอไทยทำให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหวตัว เพื่อขับอุจจาระออกมาได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่สารสกัดสามารถทำลายแรงยึดเกาะระหว่างอุจจาระกับผนังลำไส้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องผูกได้ หรืออาจเกิดจากการกระตุ้นระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้ ได้ (Jirankalgikar, et al., 2012) ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย การศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อ Helicobacter pyroli ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่พบที่กระเพาะอาหาร โดยนำผลเนื้อผลแห้งของสมอไทย จำนวน 10 กรัม มาหมัก ด้วยน้ำ, อีเธอร์ หรือเอทานอล ที่อุณหภูมิ 35ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำสารสกัดมาทดสอบฤทธิ์โดยใช้เทคนิค agar diffusion method ผลการทดลองพบว่าสารสกัดน้ำของสมอไทย แสดงฤทธิ์ในการต้านเชื้อ H. Pyroli ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ (MIC) เท่ากับ 125 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) เท่ากับ 150 มิลลิกรัม/ลิตร โดยสารสกัดจะมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นหลังจากผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ำร้อน และแรงดันสูง (autoclave) เป็นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 121 °C นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดน้ำของสมอไทยที่ความเข้มข้น 1.5 และ 2.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถยับยั้งเอนไซม์ urease ของเชื้อ H. pylori ได้ภายในเวลา 60 นาทีโดยฤทธิ์จะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารสกัด โดยเอนไซม์ urease จะลดลง 24% และ 67% ตามลำดับ (Malekzadeh, et al., 2001) แหล่งที่มา : 1. ฐานข้อมูลเครื่องยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=132 2. Jirankalgikar YM, Ashok BK, Dwivedi RR. A comparative evaluation of intestinal transit time of two dosage forms of Haritaki [Terminalia chebula Retz]. Ayu. 2012;33(3):447-449. 3. Malekzadeh F, Ehsanifar H, Shahamat M, Levin M, Colwell RR. Antibacterial activity of black myrobalan (Terminalia chebula Retz) against Helicobacter pylori. International Journal of Antimicrobial Agents. 2001;18:85-88.

อ่านต่อ

งานวิจัย มะขามป้อม

จากงานวิจัยในผลมะขามป้อม 1 ผลมีปริมาณวิตามินซีเทียบเท่ากับส้ม 2 ลูก นอกจากนี้ยังพบสารสำคัญอาทิเช่น rutin, mucic acid, gallic acid, phyllemblic acid สารกลุ่มแทนนิน เบนซินอยด์ เทอร์ปีน ฟลาโวนอยด์ อัลคาลอยด์ คูมาริน ซึ่งมีสรรพคุณในการต้านไวรัส (ไข้หวัดใหญ่, ยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 reverse transcriptase) แก้ไอ ต้านการอักเสบ ลดความดันโลหิต ยับยั้งการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลดคอเลสเตอรอล ปกป้องตับ หัวใจและหลอดเลือด และการศึกษาทางพิษวิทยาโดยนำป้อนสารสกัดจากมะขามป้อมเข้าทางช่องท้องหนูถีบจักรเพศผู้และเมียมีค่า LD50 เท่ากับ 145และ 288 มก./กก นน.ตัวตามลำดับ พิษกึ่งเรื้อรัง ทดลองในหนูถีบจักรโดยป้อนสารสกัดขนาด 100 และ 500 มก./กก. นน.ตัว นาน 10 สัปดาห์ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักหัวใจ ปอด ตับ และเอนไซม์ที่ตับ แหล่งที่มา : 1. ฐานข้อมูลเครื่องยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=101

อ่านต่อ

งานวิจัย ขมิ้นชัน

       จากงานวิจัยพบว่าการสกัดเหง้าขมิ้นชันด้วยเอทานอล เฮกเซน และสารเคอร์คูมินอยด์ ซึ่งประกอบด้วยสารสำคัญ เคอร์คูมิน 86.5%, ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน 13.4% และบิสเมทอกซีเคอร์คูมิน 0.1% และทำการศึกษาด้วยวิธี disc diffusion method เพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ Bacillus cereus, Vibrio cholera,  B. subtilis, Staphylococcus aureus และ V. parahaemolyticus โดยมีค่า MIC เท่ากับ 3.91, 15.63, 15.63, 31.25 และ 31.25 ppt ตามลำดับ สารสกัดที่สกัดด้วยเฮกเซนสามารถยับยั้งเชื้อ Staph. aureus, B. cereus, V. cholera และV. parahaemolyticus โดยมีค่า MIC เท่ากับ 250, 250, 500 และ 1000 ppt ตามลำดับ และสารสกัดที่สกัดด้วยเคอร์คูมินอยด์สามารถยับยั้งเชื้อ Staph. aureus, B. cereus และ B. subtilis โดยมีค่า MIC เท่ากับ 3.91, 15.63 และ 125 ppt ตามลำดับ โดยสรุปสารสกัดจากเหง้าขมิ้นชัน ที่สกัดด้วย เอทานอล เฮกเซน และสารเคอร์คูมินอยด์ สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารหลายชนิด ได้แก่  B. subtilis, B. cereus ซึ่งก่อโรคอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง เชื้อ V. parahaemolyticus ก่อโรคอาหารเป็นพิษ หรือทางเดินอาหารอักเสบเชื้อV. cholera ก่อโรคอหิวาตกโรค เชื้อ Staph. aureus ทำให้เกิดการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ลำไส้อักเสบ อาหารเป็นพิษ เป็นต้น  (Sincharoenpokai, et al., 2009) แหล่งที่มา : 1. ฐานข้อมูลเครื่องยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=342. Sincharoenpokai P, Lawhavinit O, Sunthornandh P, Kongkathip N, Sutthiprabha S, Kongkathip B. Inhibitory effects of Turmeric (Curcuma longa L.) extracts on some human and animal pathogenic bacteria. Research report of Kasetsart University. 2009.  

อ่านต่อ

ภูมิแพ้และหอบหืดไม่หาย เพราะภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ ช่วยได้ด้วยเบต้ากลูแคน

            โรคภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ และโรคหอบหืด จัดเป็นโรคที่มีความเกี่ยวข้องกัน และแสดงอาการในระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกัน นั่นก็คือ มีการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ เช่น จมูก หลอดลม เนื้อปอด ซึ่งภูมิแพ้มักมีอาการทางตาร่วมด้วย เช่น ตาบวม ตาแดง เป็นต้น             การอักเสบ ทำให้ร่างกายแสดงอาการภูมิแพ้เกิดขึ้น และการอักเสบแบบเรื้อรัง อาจทำให้มีอาการหอบหืดเกิดขึ้นได้   การยับยั้งการอักเสบ และยับยั้งการกระตุ้นให้เกิดอาการทั้งสองโรคนั้น จำเป็นต้องอาศัยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืด พบว่า หนึ่งในสารอาหารที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ก็คือ “สารเบต้ากลูแคน” (Beta-Glucan) โดยพบว่า สารเบต้ากลูแคน สามารถกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันครอบคลุมทั้ง 2 ระบบใหญ่ นั่นก็คือ ระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด (Innate Immune System) ระบบภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมาทีหลัง (Adaptive Immune System)             ซึ่งสารเบต้ากลูแคน จัดว่าเป็น สารปรับภูมิคุ้มกัน (β-glucans as immunomodulating agent) เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงาน ต่อสู้และจัดการเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ             และยังจัดเป็นสารที่ปรับภูมิคุ้มกันที่มีความแรงมากทั้งระบบภุมิคุ้มกันที่มาแต่กำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นทีหลัง (β-glucans are potent immunomodulators with effects on both innate and adaptive immunity) ดังนั้น ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ที่ไม่หายซักที หรือ เป็นบ่อยๆ จนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน การรักษาจึงควรมุ่งเป้าไปที่การปรับและกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง จึงจะสามารถลดอาการของโรคภูมิแพ้ ลงได้ การใช้ยาเคมี เป็นเพียงแค่บรรเทาอาการ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น ส่วนโรคหอบหืด ก็มีสาเหตุเนื่องจาก ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถทำงานได้อย่างสมดุล ไวต่อสิ่งกระตุ้นมากเกินไป ทำให้เกิดหลอดลมตีบ จึงเกิดอาการหอบหืดขึ้น             ซึ่งสารเบต้ากลูแคน จัดเป็นสารปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ให้ทำงานอย่างสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดอาการหอบหืดลงได้ บทความโดย:   ภก. พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี  ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อ่านต่อ

คอร์ จัดงานออกบูธเครื่องดื่ม Functional Drink ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

6/10/2562 คอร์ จัดงานออกบูธเครื่องดื่ม Functional Drink คอร์ อโล เครื่องดื่มว่านหางจระเข้เพื่อสุขภาพ และแบบผงว่านหางจระเข้แบบซองชงดื่ม รสต่างๆ เช่น สตอเบอร์รี่ มะนาว คลอโรฟิล ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ฮอลล์ 10-11-12 อิมแพค เมืองทองธานี ในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจ เข้ามาทดลองดื่ม สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

คอร์จัดกิจกรรมออกบูธ ในงาน Beyond Beauty Asean Bangkok 2014

18-20/09/2014 คอร์จัดกิจกรรมออกบูธ ในงาน Beyond Beauty Asean Bangkok 2014 เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ Krill Oil, Easy ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ. ห้อง challenger 1 อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

อ่านต่อ

อบรม (Product training) ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้แก่เภสัชกร ร้านขายยา ซูรูฮะ

Core Chematis จัดอบรม (Product training) ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้แก่เภสัชกร ร้านขายยา ซูรูฮะ เพื่อผู้เข้าอบรมจะได้นำไปต่อยอดเพื่อทำความเข้าใจในสินค้าได้อย่างถูกต้อง

อ่านต่อ

จัดกิจกรรม ออกบูธเพื่อแนะนำสินค้า Easy เบต้ากลูแคน พร้อมให้ความรู้ที่ห้าง Big C ราชดำริ

Core จัดกิจกรรม ออกบูธเพื่อแนะนำสินค้า Easy เบต้ากลูแคน ให้ผู้เยี่ยมชมเข้าร่วมเล่นเกมส์เพื่อชิงของรางวัลมากมาย อาทิ ร่ม หมวก กระเป๋าผ้า รวมทั้งกิฟเซ็ทตัวอย่างสินค้า ทุกคนได้รับความสนุกสนานพร้อมความรู้ที่ห้าง Big C ราชดำริ

อ่านต่อ

อบรมให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ สารสกัดเบต้ากลูแคน

06/11/2013 อบรมให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ สารสกัดเบต้ากลูแคน จากบริวเวอร์ ยีสต์ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ให้แก่ เภสัชกรร้าน Watsons ทั่วประเทศ

อ่านต่อ